PAKETA SATELITORE FAMILJARE
PËRJETO PASIONIN UNIK ME PLATFORMËN SATELITORE

Abonimet dhe Riabonimet

PAKETA SATELITORE FAMILJARE PËRJETO PASIONIN UNIK ME PLATFORMËN SATELITORE

MË SHUMË SE 50 KANALE

MË SHUMË CILËSI TRANSMETIMI

GJITHÇKA NË FORMATIN MPEG 4

PAKETA KOMPLETE SATELITORE FAMILJARE PËRZGJEDHNI ABONIMIN ME APARATIN HD

MË SHUMË SE 55 KANALE

MË SHUMË CILËSI TRANSMETIMI

GJITHÇKA NË FORMATIN MPEG 4

PAKETA KOMLETE SATELITORE FAMILJARE PËRZGJEDHNI ABONIMIN ME MODUL

MË SHUMË SE 55 KANALE

MË SHUMË CILËSI TRANSMETIMI

GJITHÇKA NË FORMATIN MPEG 4 

Dëgjo Radio'n Live

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime
Loading ...
Close Menu